C2C Design Consultant

Melle Koot Designstudio participated in the first training in the world in which design agencies are trained in designing according to the C2C® methodology. The obtained certificate indicates that the studio can act as an accredited Cradle to Cradle® design consultant and is therefore authorized to carry out Cradle to Cradle® projects.

 

Cradle to Cradle® is a principle that aims to change thinking in combination with the pursuit of growth of business results. Although not every management is willing to change, it will turn out that 'becoming less bad', for example through products with less material or lower energy consumption, is a finite route. To really change is to think about how you can be good, instead of less bad. Using good, non-toxic materials that can be recycled again and again.

Well-known real-life examples such as Herman Miller, Steelcase and Desso clearly show that adoption of Cradle to Cradle® in business operations has led to significant benefits; not only high-quality products, job satisfaction and health of employees and customers, but also clearly demonstrable financial results.

...........................................................................................................

Melle Koot Designstudio heeft deelgenomen aan de eerste training ter wereld waarin designbureaus zijn opgeleid in het ontwerpen volgens de C2C® methodologie. Het behaalde certificaat geeft aan dat de studio kan fungeren als geaccrediteerd Cradle to Cradle® design consultant en is daarmee geauthoriseerd om Cradle to Cradle® projecten uit te voeren.

Cradle to Cradle® is een principe dat aanstuurt op verandering van denken in combinatie met het streven naar –groei van- bedrijfsresultaten. Hoewel niet elk management bereid is om te veranderen, zal blijken dat ‘minder slecht worden’ door bijvoorbeeld producten met minder materiaal of lager energieverbruik een eindige route is. Echt veranderen is nadenken over hoe je goed kunt zijn, in plaats van minder slecht. Goede, non-toxische materialen gebruiken die keer-op-keer herwinbaar zijn.
Bekende voorbeelden uit de praktijk zoals Herman Miller, Steelcase en Desso laten duidelijk zien dat adoptie van Cradle to Cradle® in de bedrijfsvoering heeft geleid tot aanzienlijke voordelen; niet alleen hoogkwalitatietieve producten, werkplezier en gezondheid van de werknemers en de afnemers, maar ook duidelijk aantoonbaar financieel resultaat.

 

CRADLE-TO-CRADLE