Dijkbalkons Lauwersoog

Eind 2015 kreeg de combinatie Studio Melle Koot en MINT Architecten de opdracht om twee dijkbalkons in Lauwersoog te ontwerpen. Aan de opdracht ging een architectenselectie vooraf. De dijkbalkons zijn onderdeel van de belevenisroute Lauwersom, waarbij vanaf de balkons met name de zoetwaterkant centraal staat. Middels de balkons worden vanaf de dijk het Wad en het Lauwersmeer in belevenis met elkaar verbonden. Vanaf de eerste schetsen stond de referentie naar de visserij als een paal boven water. De visserij is een belangrijk onderdeel van de historie en de identiteit van Lauwersoog. Tijdens de ontwerpstudie kwamen we prachtige beelden tegen vanuit de palingvisserij en we besloten om deze beelden uit te vergroten. Om ze de betekenis van de visserij voor deze plek te verbeelden. Samen met nettenbouwers zijn de mogelijkheden voor het realiseren van de grote netten onderzocht. De realisatie van de balkons bleek een grote uitdaging. Beleving, beeld, maakbaarheid en veiligheid waren de vier grote pijlers.  De drie grote fuiken hangen als uitvergrootte palingnetten boven de dijk. De netten nodigen uit om in te klimmen. Vanuit de netten geniet je van het spectaculaire uitzicht over het Lauwersmeer. Een van de drie fuiken is uitgevoerd in een patchwork van resten van verschillende visnetten. Dit patchwork staat symbool alle resten van netten die in zee achterblijven en bijdragen aan de vervuiling van de oceaan. 

Het andere balkon, het Vizier, is vormgegeven als een uitvergrootte palingtrommel. Het balkon richt zijn vizier op het Lauwersmeer en kadert het uitzicht. De binnenkant van de trommel heeft een tekening die de palingtrek vanuit de paaigronden in de Sargassozee symboliseert. Belangrijk onderdeel van het ontwerp van de Dijkbalkons vormen de betonnen trappen die spelenderwijs de dijk op meanderen en de haven met de dijk verbinden. De trappen op zichzelf zijn verblijfsplekken waar het heerlijk toeven is met het uitzicht op de haven en het Lauwersmeer.

www.mintarchitecten.nl

 

UNICA